БАБХ: Няма специални изисквания към продукти с насекоми, само името да е изписано на латински

Няма изискване за регистър, правилата са същите като при производителите на конвенционални храни, каза директорът на дирекция "Контрол на фуражите и страничните животински продукти" в агенцията

Обратно в новината

Коментари - БАБХ: Няма специални изисквания към продукти с насекоми, само името да е изписано на латински | Днес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Дори трябва да те таксуват с андценка за тази здравословна добавка и да накажат операторът в кухнята, който е изпуснал да му избяга и разхищава суровините:) Това е свежа високопротеинова с полезни фибри, ненаситни мазнини, незаменимият В12, желязо повече от спанака и калций повече от млякото.

Яжте хлебарки и бъдете горди европейци .

Баба от село знае английски и името на насекомото на английски или тя ще им яде ГМО мухите и техните личинки без да знае.

Свободни хлебарки и щастливо оплодени и релксиращи мухи:)

Хлебарките с лайната ще слагат в храните ,няма да ги отделят.Време е да се махаме от този ЕС

Ако дядо ми си слагаше дрисливи мухи и комари в суджука нямаше да доживее до 80 години. Щеше да живее вечно заради протеина от мухи. Същия този протеин идва от човека защото мухата се храни с какво? Нещо като Мандра.

Личинките на мухите растат когато ядат трупове и растат много бързо. Те ядат човешко месо и растат за седмица до 2 см. Реално ще ни дават човешко месо,трупове има в моргите ( непотърсени с месеци).

Щом си ял кренвирши вече си ял трупове, които и мухите не поглеждат.

И си вземи една рускиня, за да има кой да кара ладата.

Баба ти няма пари за такива скъпи храни.

Фибрите са в растенията.

Какви са фактите, подкрепящи това твърдение: Лайната са практически неизчерпаемо природно богатство. Лайната се произвеждат от всеки - не е необходима никакава квалификация. Лайната са неравномерно географски разположени, но съсредоточието им е предимно в районите, където консумацията им ще бъде най-голяма. Лайната се съхраняват лесно - могат да бъдат дехидратирани, като полезните им свойства се запазват. За какво могат да бъдат използвани лайната? Според нашия анализаторски екип, лайната ще се превърнат в основен ресурс, в основно благо на световната икономика. Ще има бум известен като РЕВОЛЮЦИЯТА НА ЛАЙНАТА. Ето някои от приложенията на лайната: Лайната ще се превърнат в основен източник за изхранване на световното население. Първоначално, за жалост те ще трябва да бъдат преработвани. За жалост, защото допълнителната обработка на суровините изисква изразходването на допълнителни ресурси. Всеизвестен е факта, че от един тлъст американски гражданински гъз, за да се получи благодарение на преработената храна 1 килоджаул енергия, то в производството на тази храна (продукция, транспортни разходи, опаковки и прочие, и прочие) трябва да бъдат вложени поне 100 килоджаула енергия. За жалост такова ще бъде началото на РЕВОЛЮЦИЯТА НА ЛАЙНАТА - за консумирането на 1 лайно ще бъдат изразходвани 40-50 други лайна. Нашата цел е до 3 години да сведем пропорцията до 1:10. Ще можем да реализираме значителни лайноикономии основно от няколко факта - премахване на разходите за преработка и консумиране на сурови лайна; чувствително нямаляване на транспортните разходи и ниски разходи за маркетинг. Лайната ще решат и енергийния проблем на света. Ще бъдат построени огромни лайностанции, които ще преработват суровината. Работим по проекти за създаване на микродвигатели, които да бъдат използвани за автомобилната инсдустрия. Представете си бъдещето - кораби, самолети, ракети... и всичко това благодарение на лайната. Лайната ще решат много регионални, етнически и т.н. конфликти, поради факта че лайната са достъпни навсякъде. Разбира се, ще има неравнопоставеност при добиването и използването на лайната, поради факта че САЩ и ЕС са най-големите производители на лайна. Възможно е също така да се правят и спекулации с цената на лайната на Нюйоркската Лайняна Борса, които да доведат до големи флуктуации в цената на лайната. Ние вече решихме и този проблем - за предпазване от спекуланти, ползвайте банки за лайна. Проблема за лайната е седял на дневен ред винаги пред човечеството. Тази уникална суровина е владеела с хилядолетия най-светлите умове, но за решаването му е било необходимо наличието на съответните предпоставки. Днес с чиста съвест можем да кажем, че основните трудности пред овладяването на неизчерпаемият ресурс на лайната са преодолени, инфраструктурата за преноса на лайна е добре развита, въпросите свързани със съхраняването им също, след обстойни дългогодишни изследвания е изяснена спецификата на съдържанието на лайната, решени са въпросите относно по-пълното усвояване на енергииният им ресурс. За любознателните читатели по-долу ще предоставим по-обстойна информация за техническите аспекти свързани с лайната, като ще се постараем да избегнем строгият научен език, специфичната терминология и тежкият и непосилен дори за голяма част от научният свят математически апарат. Предшестващо състояние на техниката: Както всички знаят, принципът на преноса на лайна, чрез фекалопроводи, наречени тривиално 'отходна канализация' е известен от дълбока древност. Още в клинописните текстове намерени в земите от Двуречието, в градовете на Асирия, Вавилон и Шумер се споменава за използването на гравитационни методи за пренос на полутечни продукти, от метаболизма на човек, респективно и на лайна. В по късна епоха, древните римляни добре усвояват тази технология и я доразвиват, за което свидетелстат и някои все още дейстащи техни фекални гравитационни транспортатори, които за краткост тук ще наречем фекалопроводи. През средновековието тази технология е почти забравена, за това, пък, добре се развива технологията за съхраняване на лайна, използваща за хранилища улиците на големите урбанистични центрове или някой естествени географски особености на местният селски терен. През Ренесанса, както много други технологии, технологията на фекалопровода също търпи своя разцвет, това е период на бурно строителство, показващо пътя, по който трябва да се върви, даващ насока и днес. По въпроса свързан с контент-анализа на лайната, до сега, никой не се е наемал да работи. Това е разбираемо, предвид факта на противоестествената неприязън на повечето хора, изпълнени с предразсъдъци относно темата за фекалиите. Относно усвояването на енергийният им потенциал, повечето автори стигат само до производство на биогаз, като оставят встрани проблеми като миниатюризация, мобилност, енергийна ефективност и способност към адаптация към вече съществуващи, но използващи се нерационално технологии. Поставяне на проблема. Настоящият труд решава въпросите свързани с транспортирането, разпределението и консумацията на лайна. Решение на проблема. Както вече показахме въпроса с транспортирането на лайна е решен. Остава да се детайлизира подаването на лайна от фекалопроводите до съответните консуматори. За вътрешноградското пространство, предлагаме използването на водоснабдителната система с график два часа вода, два часа лайна. За транспортирането им между държавите, предвид по-равномерното разпределение на горепосочените блага, предлагаме използването на съществуващите нефтопроводи с график, като горепосочения. Относно съхранението на лайната предлагаме употребата на временно незаетите помещения в жилищните и обществени сгради, като при желание за заемане, лайната могат да се пренасочват в новоосвободили се такива. Анализът на съдържанието на лайната, по вид на проиводител, показа следните показатели относно хранителната им стойност: Човешки изпражнения: Степен на предварително усвояване (СПУ) - 30%, хранителна стойност (ХС) - 70%. Кучешки изпражнения - СПУ - 78%, ХС - 22%. Свински екскременти - СПУ 90%, ХС - 10%. Извършеният анализ, доказа високите хранителни показатели на човешките екскременти и възможността за пряката им консумация. Свинските и кучешки такива се нуждаят от предварителна преработка с оглед повишаване на фактора ХС и за сега са икономически неизгодни за приложение в хранително-вкусовата промишленост. Накрая искаме да отбележим, че технологията за усвояването на лайната в производството на горива отбеляза своят връх след уникалното и гениално прозрение на необходимоста от смесване на суровият петрол с лайна в съотношение 50/50. Така цената на барел суров петрол би спаднала почти двойно. За по-подробна информация: Банкова сметка: 11111111, Банков код: 15503456, Екскрементна банка Бълагария ООД Както е казал Маркс, лайното определя съзнанието! Не вярвайте на думите на хората, а на лайната, които те серат - те са огледало на техния начин на живот, а и оттам на начина им на мислене. Ако имате настроение, бих ви запознал с моята методика за прогноза на изборните резултати. При нея се вземат случайни фекални проби от канализацията и най-общо казано, колкото по-мазна е пробата, толкова по-надясно е българският гласоподавател. Какъвто не беше случая на последните избори с "Леви мерки за десни цели".

Няма само вие да ги ядете.

В последният абзац уцели ваксата.

Това е кръгова икономика, при която се прилага вече новата технология за погребване на човешките тела чрез компостирането им. А процесът се ускорява от специално ГМО създадени личинки, които се въвеждат в човешкия трупен компост. Ефективно, рентабилно, с намален въглероден отпечатък, при което се получава така наречените ОРГАНИК хранителни продукти:)

На 3 януари ЕК публикува решение, с което се разрешава използването на частично обезмаслен прах от Acheta domesticus (домашен щурец), произвеждан от виетнамското дружество Cricket One. Разрешението касае само и единствено прилагането на този конкретен продукт. То не дава свобода на производителите на храни да използват за производството на своите продукти свободно отглеждани щурци, скакалци, гъсеници, буби и подобни. Публикуван е списък с позволените продукти, в които може да се съдържа „обезмаслен прах от домашен щурец“. Това са предимно тестени изделия, но не само. Сред тях са многозърнест хляб и хлебчета, крекери и гризини, зърнени блокчета, сухи премикси за печива, бисквити, сушени пълнени и непълнени продукти на основата на макаронени изделия, сосове, снаксове, бирени напитки и други. Наздраве, бираджии!

На 12 ноември 2021 г. разрешение за употреба беше издадено за Locusta migratoria (мигриращ скакалец) и на 8 февруари 2022 г. за Tenebrio molitor (жълт брашнен червей) – всички в замразена, изсушена и прахообразна форма. Разрешенията, също като това за Acheta domesticus (домашен щурец), се отнасят САМО за определен продукт на конкретен производител!

Добре, че рядко слагам обработена или пакетирана храна в устата си. Сега смятам тотално да се откажа от всичко в опаковка. Можете да вървите на майната си! Без авторедакция.... По-добре да изям една ябълка и няколко ядки, отколкото каквото и да е в опаковка.

Либене, и вие с минусите: Ми щом така си мислите аз пак ги сложих в тигана, че и в бурканчета; над 10 килограма шаран, каракуда, таранка. Таранката -филенца 20 минути в силна саламура и после на скарата -бая била изпи -искаше да плува. Сега направо си вземаш готови смески - оризец, малко царечино брашшанце и въдиците

Продавайте си смрадовете в магазини за храна за животни!!!! Тези Американо-пумиярщини да си ги ядат на друго място.

Е б... ти и мезерниците е б....БАБХ И РЗИ ТРЯБВА ДА БЪДЯТ СЪДЕНИ ЗА ИЗДЕВАТЕЛСТВО ВЪРХУ НАРОДА! ЩО БРЕ КАКВО МУ БЕШЕ НА УЖ ИСТИНСКОТО МЕСО,НЕ МОЖАХМЕ ДА ИЗМРЕМ ПО-БЪРЗО ЛИ?Е ТВА Е ДОМОКРАЦИЯТА НА ЕСЕС ЯЖ ХЛЕБАРКИ НА ЛУДИ ЦЕНИ! НЕ ПОМЕТЕМ ЛИ ЕС И фАЩ ОТ ТУК ТЕ НАС ЩЕ ДОИЗМЕТЯТ

... Не можем да я спрем като страна челнка на ЕС. Ами веме да спрем да сме страна членка, че нещо мн членове ни станаха... отзад. То не са джендъри, то не са насекоми за храна... Какво следва ???

СДС-Чумата,под напътствието на англо- краварските им господари унищожиха до крак силно развитото ни животновъдство ,за да ни хранят със задокеанските им отпадъци и ГМО-та,а сега и с продукти от скакалци,хлебарки и плужаци. Анатема на СДС-Шайката!До девето!

Котки;кучета ; мишки и плъхове

тъпи, тия работи ги папат в братския ти китай, виетнам , лаос, нигерия и так дале!! в европа , щатите и канада не ги папат! а и у нас ти няма да ги ядеш и да искаш, щото 20 грама бели червеи струват един лев!

Ама ние латински не говорим малоумна продажна сган

Смятам че за по-удобно и в услуга на потребителите в българия имената на тези буболечки трябва да са на китайски ха така да ви е честит капитализма и политиците американски подлоги

Не съм съгласен с написаното по-долу че 20 г бели червеи струват един лев спомням си на времето на село във външната тоалетна имаше с кофи бели червеи само да гребеш и да предаваш на хранително-вкусовата промишленост това не е майтап и съм сигурен че в българия веднага ще се намерят бизнесмени местни които по тоя начин ще изкарват много пари та затова по-добре въобще да не пишат червеите като съдържание в храните поне да не се гнусим като ядем

Добре че съм вече на 75 години и не ми остава много да живея в тоя вече фашистки Европейски съюз. Кой знае какво още ще измислят!