17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Съдържанието на статията не отговаря на снимката.

отговаря...всичкото бантускот комшийска се изсипа на следващия ден и погромиха къщата на малолетния извършител и колите на баща му