Община Бургас подготви проекти за изграждане на пет съвсем нови учебни корпуси. Три от пристройките ще разширят възможностите за обучение на учениците в бургаските училища ОУ "Княз Борис I", ОУ "Васил Априлов" и ОУ "Христо Ботев" в кв. Сарафово, а останалите две ще бъдат в детските градини ДГ "Ален Мак" в кв. Сарафово и ДГ "Пинокио" в ж.к. "Меден рудник".

"Причината за това е в увеличаващия се брой на децата, които избират бургаските учебни заведения. Току-що приключихме проектирането на новите училища и градини, а за реализацията им ще търсим финансиране и подкрепа от държавния бюджет", сподели кметът Димитър Николов.

По подобен начин, чрез финансиране по Националната програма за пристрояване на училища и детски градини на Министерството на образованието и науката, бе изграден новият корпус на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в ж.к. "Меден рудник".

По същата програма бе финансирано и проектирането на нова пристройка в двора на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" и ПГРЕ "Георги С. Раковски", за изграждането на която също се търси финансиране.

Със собствени средства и с подкрепа от училището, Община Бургас вдигна това лято съвсем нова пристройка на СУ "Св. св. Кирил и Методий". Освен нея, общинската администрация изгражда в момента още три нови детски градини - ДГ "Морско конче" в ж.к. "Братя Миладинови", ДГ "Синчец" в кв. "Горно Езерово" и трети корпус на ДГ "Надежда" в ж.к. "Меден рудник".

Причината за усилията на общинската администрация в града за изграждане на нови детски и учебни корпуси се крие в тенденцията през последните години на увеличение броя на децата, които се обучават в бургаските учебни заведения.

През миналата 2020 г. приемът в първи клас бе 1876 деца, а тази година е значително по-голям - 2046 или с 170 места повече. Тенденцията за повишаване броя на децата се регистрира също в детските ясли и в градините. През 2020 г. местата в яслите са 938, а тази година те са 1032. В детските градини - през 2020 г. са 1724, а сега - 1753.