Дарители и Община Бургас осигуриха кислородни концентратори - апарати за лечение с кислород, на болни от COVID-19. 6 апарата бяха доставени в болницата и вече се използват в новоразкритите COVID звена.

Кислородните концентратори извличат кислород от въздуха, не е нужно да се включват към инсталация, мобилни са и могат да се ползват от много пациенти. Те подпомагат дишането при пациенти с дихателна недостатъчност, съобщават от общината.

Част от концентраторите са закупени със средства на Община Бургас, други са от дарители - инж. Иван Кузманов, както и бургаски стоматолози. Фирма "Адапт", от която са купени машините, дари 5 пулсоксиметъра.

Те служат за измерване на сатурация - нивото на насищане на кислород в кръвта.

Сатурацията показва дали белият дроб работи с пълния си капацитет и има ли нужда от допълнително кислородно лечение.

В момента в целия терапевтичен корпус на УМБАЛ Бургас, където са новоразкритите COVID отделения, се прекарва нова кислородна инсталация, чието изграждане и материали са осигурени както от дарители, така и от собствените средства на болницата.

Отделенията, които досега се помещаваха там, не използваха кислород в обичайната си дейност и затова инсталацията в този корпус е само частична. Сега тя ще обхване всички COVID звена.

Изграждането е на финален етап и когато се пусне, кислородните маски на пациентите ще се включват директно към изводите в стената. Дотогава болницата ще осигурява кислородолечението с мобилна апаратура.