Двама служители на Регионална дирекция по горите-Бургас са наказани дисциплинарно с уволнение след получен сигнал за подкуп, съобщиха от дирекцията.

Сигналът е придружен с видеозапис, от който става ясно, че подкупът е взет по време на проверка в склад за съхранение и продажба на дървесина. По случая са предприети незабавни действия от страна на Регионална дирекция по горите и двамата инспектори са подведени под дисциплинарна отговорност.

Проведено е дисциплинарно производство като от служителите са взети писмени обяснения в съответния срок. Подробно са разгледани всички доказателства за нарушението, включително виодеозаписът, който е изпратен заедно с подадения сигнал.

На служителите е наложено дисциплинарно наказание - уволнение за уронване на престижа на институцията, в която работят. Случаят е предаден на Прокуратурата.

"Ще бъдем безкомпромисни към подобни корупционни прояви и всеки, който не изпълнява съвестно служебните си задължения ще бъде наказван. В Агенцията постъпват сигнали от различно естество и всеки един от тях се разглежда и проверява", коментира изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Мирослав Маринов.