Всички училища в Бургас са готови за връщането на учениците от 1-ви до 4-ти клас, включително, в първия работен ден на новата 2021 година - 4 януари, съобщават от общината. Директорите и учителите са предварително уведомени да пуснат отоплението, да дезинфекцират и подготвят всички помещения и коридори за протичането на присъствен обучителен процес.

По последна справка - 109 деца от 1 до 4 клас в Бургаска област, по здравословни причини (77) или по искане на родителите (32), са заявили да останат на обучение от разстояние в електронна среда.

На всички училища са осигурени достатъчно на брой бързи антигенни тестове, приравнени с PCR тестовете. Те са комбинирани и могат да различават COVID-19 от грип А и В.

Освен учениците, които ще бъдат тествани със съгласието на родителите, учителите също ще бъдат изследвани с бърз антигенен тест, преди първия учебен ден след преустановяване на присъственото обучение.

Медицинските сестри ще прилагат стриктен филтър на входовете на учебните заведения, като ще измерват температурата на учениците. Остава и задължителното изискване за носене на предпазни маски от ученици и учители в общите закрити части на учебните заведения и извършването на ежедневна дезинфекция на помещенията.

Обучението на учениците от 5-ти до 12-ти клас в периода от 4 до 31 януари ще продължи в електронна среда.