В Бургас започна покриването с растителност на навесите на автобусните спирки.

"Зелени шапки" са поставени върху навесите на три спирки - едната се намира в района на Индустриалния и логистичен парк, другите две са до Дома на нефтохимика, съобщиха от общината.

Снимка: Община Бургас

Поставянето на зеленина върху автобусните спирки се прави на определени места, където няма широколистни дървета. Заради липсата на сянка през летните месеци въздухът там е по-горещ, а нивото на прахови частици по-високо.

Снимка: Община Бургас

Растителността върху автобусните спирки е специфична. Използва се предимно при изграждането на градини върху покриви на сгради, тераси и паркове. Тя издържа на високи температури и липса на влага през лятото. Устойчива е на минусови температури през зимата.

Снимка: Община Бургас

Растенията имат способността да асимилират праховите частици, което ще спомогне за частичното подобряване на качеството на въздуха.

Снимка: Община Бургас

С реализирането на идеята спирките стават не само по-красиви. Така се осигуряват повече зелени пространства в градската среда.

Община Бургас проучва възможностите за озеленяване на още автобусни спирки, което да стане още една от стъпките към опазване на природата и формиране на екологично мислене в обществото.