Общинският съвет в Бургас отхвърли предложението на проект за деление на града на райони и пряко избираеми районни кметове, предаде "Фокус".

Докладната записка, входирана от кмета на Бургас Димитър Николов, бе предложена от Инициативен комитет "За развитие на местната демокрация", чийто председател е Даниела Божинова, а негови членове са Живко Табаков, Иво Баев и Стоян Грозев.

Предложението целеше създаването в града на райони, чиято територия и наименование се определят, като се запазят териториите и наименованията на съществуващите шест Центъра за административни услуги, а именно: "Възраждане" -57 169 души, "Изгрев" - 43 630 души, "Приморие" - 49 535 души, "Освобождение" - 38 254 души, "Зора" - 31 592 души и "Долно Езерово" - 5 435 души. Идеята бе съществуващите териториални служби на Общината да продължават да изпълняват функциите си в определения им териториален обхват до произвеждането на избори за местни органи.

Предложението бе отхвърлено с 20 гласа "против" и 8 "за" и 12 "въздържали се".