Максимално намаление на разходите за отопление ще бъде постигнато след ремонт на сградата на Община Бургас. Предстои избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи, като е предвидено цялостната реализация да приключи до края на следващата година, ако няма процедурно забавяне, обяви днес главният архитект на Бургас Веселина Илиева.

След въвеждане на мерките по проекта енергийното потребление на сградата на "Александровска" 26 ще намалее с над 60%. Така ще се постигне клас "В", по-висок от сегашния "D" и ще спести голямо количество вредни емисии във въздуха.

Това ще стане чрез монтирането на изцяло нова отоплителна система и извършването на вътрешно саниране, тъй като Общината е недвижима културна ценност и е кощунство да се накърнява външната й фасада.

Тази модернизация ще позволи премахването на външните тела на климатици, които в момента висят върху сградата. Предвижда се на покрива да бъде инсталирана фотоволтаична система за производство на собствена енергия, която да се използва, например, за задвижване на асансьора (сегашният стар ще бъде подменен с нов), подчерта Илиева.

В проекта е заложено фасадно и художествено външно осветление. Средствата са осигурени от Оперативна програма "Региони в растеж".