Цялостна рекултивация ще се извърши на старото сметище в Болярово Това става възможно по проект на общината, финансиран от Предприятието за дейности по опазване на околната среда. На 7 май бе открита и строителната площадка там.

В момента се извършват изкопни работи на депонирани отпадъци извън тялото на депото, предепониране на отпадъци в контура на тялото на депото, уплътняване и подравняване. Правят се и изкопи за полагане на габиони, предаде БНР.

Десет години след закриването на общинското сметище в Болярово, през 2019 г. държавата уважи исканията на общинската администрация да отпусне пари за неговата рекултивация. От държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда одобриха искането за отпускането на безвъзмездна помощ в размер на 658 880 лв. за реализацията рекултивацията на старото сметище в гр. Болярово, което беше закрито през 2009 г.

Рекултивацията на старото сметище в Болярово има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните отпадъци след приключване на експлоатацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели намаляване количеството на отделящия се инфилтрат и подобряване на ландшафта на района. Освен вертикална планировка, техническа рекултивация е предвидена и биологична рекултивация с цел опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от замърсяване.

В тази връзка от общинското ръководство припомня, че е забранено изхвърлянето на каквито и да е отпадъци на това сметище, както и в други райони на общината. Освен, че за почистването на безразборно изхвърлени отпадъци на нерегламентирани места води до утежняване на такса смет, то вреди и на околната среда, а оттам и на здравето на хората и животните.

За строителните отпадъци ще бъде отредена специална площадка в най-близко време. По отношение на зелените отпадъци - треви и друга растителност, която изхвърляме от дворовете си, от общината призовават да ги складираме до контейнерите в чували. Извозването им ще бъде организирано до Регионалното депо за управление на отпадъците в село Добрич.

Наскоро общината осигури допълнително казани и контейнери, които вече са разнесени, съгласно заявките на жителите на общината, кметовете и кметските наместници.