Пристанището на остров Света Анастасия ще бъде разширено. Така там ще могат да акостират не само туристически кораби, но и по-малки плавателни съдове. Решението е на общинските съветници в морския град на днешната си сесия.

Островът се използва около 50 работни дни в годината през летния сезон. Няма закрита лодкостоянка и това е опасно, според кмета Димитър Николов.

Той смята, че ако пристанът бъде разширен и обезопасен, ще може да се ползва повече време през годината.

Общината е изготвила и проект на Специализиран подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на пристанищно съоръжение, което ще премине и през одобрението на МРРБ.