Басейнова дирекция и РИОСВ-Бургас проверяват сигнал за мъртва риба в язовир "Крива круша 1" в землището на Черноморец. Установените мъртви екземпляри са шаран, толстолоб, щука и таранка на брега, както и в акваторията, с размери приблизително от 10 см до метър.

Резултатите от първичния анализ показват понижение на кислородното съдържание и високи концентрации на амониев азот, които при определени условия оказват токсично въздействие и са вероятната причина за измирането на рибата. Окончателните резултати от анализа на показателите ще бъдат ясни другата седмица.

В района няма промишлени обекти. Няма зауствания или изтичане на отпадъчни води. Няма и брегови източници на замърсяване. По информация на Областна дирекция по безопасност на храните-Бургас, мъртвата риба вече е почистена.