Оринтолози, които са следили популацията на птиците и преброяването им в природния резерват "Атанасовското езеро", са попаднали на впечатляващи по размери нерегламентирано сметище на гуми в землището на бургаското село Рудник. То е било дълго над 300 метра.

Снимка: Bulphoto

Сигнали са подадени своевременно да Басейнова дирекция и Регионалната екоинспекция още през месец декември 2019 г.

Вижте снимки >>

В района гнездят редки видове птици и има уникални блатни растения.

Снимка: Bulphoto

Касае се за нарушение на закона за управление на отпадъците, а глобата за такова нарушение е от 5 до 50 хиляди лева. С помощта на Агенцията по кадастъра собственикът на имота е установен. Теренът от 16 декара е продаден на частна фирма със седалище в София.

Снимка: Bulphoto