След проведени конкурси правителството определи "Булгариен Директ Райзен" ЕООД за концесионер на морски плаж "Бургас-централен" в община Бургас, а "Ауто фактор" ЕООД за концесионер на морски плаж "Созопол-Харманите" в община Созопол. Това съобщи пресцентърът на кабинета.

Общият размер на централния плаж в Бургас е 77 907 кв. м, като активната плажна площ е 51 264 кв. м. Дължината на бреговата линия е 895 метра. За срока на концесията се предвижда да бъдат направени инвестиции за санитарно-хигиенна поддръжка в размер на 118 921 лв.

В зоната за платени плажни принадлежности цената за чадър и за  шезлонг ще бъде по 7 лева. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 7% или 297 560 лв. без ДДС.

"Булгариен Директ Райзен" ЕООД е бургаска фирма, която стопанисва и 5-звездния хотел "Приморец". 

Инвестициите, които ще бъдат направени за развитие и опазване на облика на културно - историческото наследство на морския плаж "Созопол-Харманите" за срока на концесията, са в размер на 343 138 лв. В зоната за платени плажни принадлежности цената за чадър и шезлонг ще бъде по 8 лв. с ДДС.Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от МС Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 8% без ДДС или 227 282 лв. без ДДС.

С друго правителствено решение се прекратява процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич. Причина за прекратяването е липса на оферта, чието съдържание да отговаря на изискванията, определени с конкурсната документация. Решението се взима след мотивиран доклад на министъра на туризма и ще бъде обнародвано в Държавен вестник.