Община Бургас дава възможност на студенти в местни университети да получат стипендии за висок успех. Програмата "Успешни студенти", бе приета на последното заседание на Общинския съвет в Бургас. Тя дава възможност на студенти в редовна форма на обучение, които имат минимален успех от 5.00 и участват в национални и университетски научноизследователски проекти, да получават семестриални стипендии. Това съобщиха от пресслужбата на общината.

В програмата са включени спациалностите "Информационните технологии", "Право", "Технически науки", "Електроснабдяване и електрообзавеждане", "Икономика, администрация и управление", "Икономика и маркетинг на туризма", "Международни икономически отношения", "Бизнес администрация", "Педагогика", "Психология" и други.

Освен това, стипендиите ще се разпределят не според семестриалните такси, а на база брой на студентите в приоритетни професионални направления, които ще се разпределят на квотен принцип. Квотите ще се определят от ректорите на бургаските висши учебни заведения и ще бъдат разглеждани от специално назначена експертна комисия, преди да бъдат изпратени за одобрение от кмета.

Освен семестриална стипендия "Успешни студенти", новата програма на Община Бургас предвижда и награда "Студент на годината", по примера на наградата "Ученик на годината".

Наградата "Студент на годината" ще се връчва на официална церемония за награждаване на студенти, постигнали значими резултати в обучението или в научната дейност.