В Бургас ще бъде създадена генетична лаборатория. За новия проект съобщиха от пресцентъра на общината, която ще си партнира с няколко медицински заведения в града и университета "Професор д-р Асен Златаров". Предстои за създаването на лабораторията да се иска финансиране по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съобщиха още от общината.

Основната цел на проекта е изграждане и развитие на съвременна диагностична лаборатория, която ще гарантира достъп на пациентите до постиженията и ефективността на персонализираната медицина. В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване за лаборатория за изследване и проследяване на пациенти с туморна патология. Другият важен акцент, върху който ще се концентрират дейностите по проекта, е осъществяването на научни изследвания и анализи за разработване на нови методи за оптимизиране лечението на онкоболни пациенти.

Със създаването на Генетичната лаборатория в Бургас на практика ще се затвори цикълът за скрининг, изследване на предразположенията, ранна диагностика, навременно и прецизно лечение на онкоболните в целия Югоизточен район.