Извършена е проверка на "Лукойл Нефтохим", след сигнали за миризми на нефтопродукти, мазут и пропан-бутан във въздуха в Бургас. Това съобщиха от Регионалната дирекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/ в Бургас.

Снощи на дежурния телефон на Община Бургас са постъпили 27 сигнала от граждани за неприятни миризми във въздуха. Сигналите са предимно от квартала "Долно Езерово", централна градска част и комплекса "Възраждане".

От РИОСВ - Бургас информираха, че след регистриране на първия сигнал снощи около в 23.05 часа са били предприети действия от екипи на Единната противоаварийна служба на предприятието, като са извършени измервания на въздушната среда. Обходени са били всички райони квартала "Долно Езерово", откъдето са постъпили най-голям брой сигнали. Превишения на контролираните замърсители не са били отчетени.

От автоматичната измервателна станция на Изпълнителна агенция по околна среда в "Долно Езерово" в периода на получаване на сигналите е отчетено краткотрайно завишение на фоновото ниво на показателя бензен, чиято норма е средногодишна. В останалите автоматични станции и диференциалната оптична система в комплекса "Лазур", превишения не са регистрирани.

Анализът на постъпилите сигнали и метеорологичните условия към момента сочат, че главен източник на емисии на въглеводороди в атмосферния въздух и генериране на неприятни миризми на нефтопродукти са дейностите по преработката на нефтени утайки и други отпадъци по Програма за отстраняване на минали екологични щети, причинени преди приватизацията на "Нефтохим" АД, Бургас, добавиха от РИОСВ.