Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност отново е отворена и бургазлии с увреждания имат възможност да кандидатстват по нея. Тя дава възможност за изграждане на платформи, рампи или асансьори в жилищните сгради на нуждаещите се. Подаването на документи се осъществява в Община Бургас, като кандидатите трябва да заявят желанието си за участие в програмата на телефон 0883 569 566 - Илияна Драганова, или на адрес i.draganova@burgas.bg.

Срокът за подаване на документи е до 9 април. Допустимите кандидати по програмата са хора, които се придвижват с инвалидни колички. След подаване на заявление от тяхна страна, комисия от Община Бургас ще посети адреса, за да установи дали кандидатът отговаря на условията по програмата. Следващата стъпка е изготвяне на проект и монтиране на съоръженията за осигуряване на по-добър достъп.

При подаване на документите се представя удостоверение от Дирекция "Социално подпомагане", че бенефициентът има увреждания и е трудно подвижен. Програмата дава възможност за осигуряване на достъпна среда на хора, живеещи както в панелни блокове, така и в еднофамилни къщи. В първия случай кандидатстването за помощта се осъществява от сдружението на собствениците в сградата. Във втория случай кандидатстването се извършва от собственика на имота.

Ако кандидатът живее под наем, е необходимо да има адресна регистрация на съответното място и да получи декларация за съгласие от собственика на имота. Финансирането за изграждането на необходимите съоръжения се предоставя от Министерството на труда и социалната политика. Община Бургас подпомага хората в неравностойно положение с изработването на проектите за осигуряването на достъпна среда.