Министърът на околната среда и водите /МОСВ/ Нено Димов и кметът на Бургас Димитър Николов започнаха днес поредица разговори с големите промишлени оператори на територията на общината във връзка с чистотата на въздуха в града. Първата среща бе с ръководството на дървопреработвателното предприятие "Кроношпан". Тя бе проведена в Бургас в сградата на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите. В нея участваха и народни представители. Това съобщиха от МОСВ.

Министърът и кметът поставиха конкретни изисквания за подобряване работата на предприятието и предупредиха, че дейността му зависи от връщането на доверието на гражданите. Те изискаха в процеса на промяна на Комплексното разрешително на завода да бъдат въведени най-добрите налични техники за всички пречиствателни устройства на територията на "Кроношпан". До 10 декември предприятието трябва да представи график с етапите на въвеждане в експлоатация на новите техники. Поетапното въвеждане трябва да започне веднага, а всички мерки да са изпълнени не по-късно от ноември 2019 година. До края на зимата проектът на ново Комплексно разрешително трябва да бъде представен на гражданите на Бургас за обществено обсъждане.

По изричното настояване на кмета на общината в Комплексното разрешително ще се изисква постоянен, непрекъснат мониторинг на емисиите от комина на предприятието. Община Бургас ще изпрати искане чрез Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) до Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) за включване на новоизградената станция в комплекса "Славейков" в националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ). По искане на Община Бургас ИАОС вече предостави за постоянно ползване допълнителна мобилна станция за емисионни измервания на качеството на атмосферния въздух в града.

Така акредитираните от ЕАОС станции за измерване на КАВ в града станаха четири. За по-голяма прозрачност общината ще предостави възможност на експерти, излъчени от гражданите, да валидират постоянно първичните данни от станцията в комплекса "Славейков". Данните от новата станция вече са достъпни и на интернет-страницата на Община Бургас. Предстоят срещи и с ръководствата на "Лукойл Нефтохим" - Бургас и други промишлени предприятия.