Официалната церемония по вдигане на флага и присвояване на име "Балчик" с бордови номер 524 на нов граничен полицейски кораб ще се състои на 7 юни на кея пред Морската гара в Бургас, съобщиха от полицията в града. 

Това е първият кораб, получен от 13 години насам в резултат на изпълнен от Главна дирекция "Гранична полиция" проект "Доставка на гранично-полицейски патрулен кораб - Оборудване за ФРОНТЕКС", финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Индикативна годишна работна програма 2018 на Фонд "Вътрешна сигурност". 

В изпълнение на проекта е проведена обществена поръчка и е подписан договор между Главна дирекция "Гранична полиция" и Baltic Workboats AS в Естония. Съгласно сключения договор, средствата за доставката на гранично-полицейския патрулен кораб са в размер на 30 580 851 лв.

Граничният патрулен кораб, построен в корабостроителницата на Baltic Workboats, е предназначен както за наблюдение на морската държавна граница на Република България, така и за участие в съвместни операции на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. 

В края на април 2023 г. той е доставен, извършено е обучение на служители на ГД "Гранична полиция" за експлоатация и обслужване на машините, механизмите, системите и оборудването му и в средата на май плавателният съд е приет и зачислен в щата на Главна дирекция "Гранична полиция".