Филиалът на Националната художествена академия в Бургас, единствен извън столицата, отваря врати наесен. Студентите му ще се обучават в сградата на Магазия 1 в Зоната за обществен достъп на пристанището.

И за да обезпечи кадрово своята дейност, висшето учебно заведение търси да назначи: секретар, домакин, счетоводител и "Инспектор учебни въпроси".

Повече информация за специфичните изисквания към отделните длъжности можете да откриете на сайта на Община Бургас.