Европейската инвестиционна банка обяви конкурс за избор на фирма-консултант за проектиране на специализираната детска болница в Бургас. Поканата за участие с тръжната документация за заданието е публикувана в електронната платформа на Европейската комисия.

Целта е да се избере консултант със световен опит, който подробно да обследва и анализира района на Бургас. Екип от специалисти ще трябва да изготви поредица от доклади за оценка на нуждите, финансово-икономически анализ, за дизайна и инфраструктурата, брой на етажи, отделения, кабинети, легла, функционални връзки между тях, обзавеждане и медицинско оборудване, клинични специалности и др. каза кметът на Бургас Димитър Николов.

При проучванията ще бъдат взети под внимание още географското разположение, транспорта, броя на населението, брой на персонала, съществуващата инфраструктура, наличие на други болници и здравни центрове. Въз основа на тези анализи ще бъде разработен идеен проект за детска болница, който ще бъде предоставен на Община Бургас.

Димитър Николов заяви, че специализираната детска болница в Бургас ще доведе до оптимизиране капацитета на всички детски здравни услуги и съсредоточаването им на едно място. Това ще спестява ценно време на медиците, родителите и малките пациенти.