ериториалната дирекция /ТД/ на Националната агенция за приходите /НАП/в Бургас събра над 300 хиляди лева просрочени задължения само за седмица, като десетки длъжници са поели ангажимент за внасяне на още близо половин милион лева данъци и осигурителни вноски до края на месеца, съобщиха от приходното ведомство в морския град.

В национален мащаб за същия период са внесени над 4 милиона лева просрочени задължения. Резултатите се дължат на личната ангажираност на териториалните директори на структурите на Агенцията.

В Бургас директорът на ТД на НАП Татяна Кънчева е организирала и провела редица персонални срещи с най-големите длъжници в региона, което е довело до бързи положителни резултати при събирането на публични дългове.

Териториалният директор лично е разговарял с 16 лица, с които са обсъдени възможностите за плащане, включително и на части. Някои от длъжниците са направили плащане непосредствено след срещите. Част от лицата са поели ангажимент до края на юни да погасят задължения на обща стойност над половин милион лева, а други - че ще заплатят дълговете си в рамките на годината, каза говорителят на НАП-Бургас Христо Узунов.

Като допълнителен конкретен резултат от срещите са постигнати договорености за заплащане на просрочени задължения за над 2 милиона лева до края на годината.

Срещите с лица със закъснели плащания към бюджета продължават.