Всеки бургазлия с платени местни данъци има право да получи 5 литра безплатен компост, произведен от ОП "Чистота Еко". Това е най-добрият естествен наторител за растенията в дома или градината, а екоинициативата е вече традиционна за нашия град.

От 15 март 2021 г. Община Бургас и ОП "Чистота Еко" рестартират кампанията по безплатно раздаване на компост за всеки отделен имот, на който до 30.04.2021 г. сте заплатили пълния размер на дължимите данък сгради и такса битови отпадъци. Тя ще продължи до 31.12.2021 г.

По 5 литра безплатен компост се полагат за всеки отделен имот в рамките на община Бургас - срещу представяне на платежен документ и документ за самоличност. Раздаването ще става в Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци - вижте тук >>