97 студенти от трите университета в Бургас ще получават общински семестриални стипендии пред следващите 4 месеца. Това са одобрените от общо 309 кандидати по програмата "Успешни студенти" на Община Бургас.

Рекордният брой кандидати тази година е в резултат от направените промени в програмата, които дават повече възможности на студентите да се възползват от общинските стипендии, предложени от кмета Димитър Николов, обясняват от общинската администрация.

Стипендии през летния семестър ще получават 64 обучаващи се в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 24 са от Бургаския свободен университет и 9 от Бургаския филиал на Национална художествена академия.

Сред тях най-голям е броят на студентите с отличен успех от 6.00 от зимния семестър - общо 50, още 29 са постигнали отличен успех от 5.50 до 5.99, а 15 са с много добър успех от 5.00 до 5.49.

Трима студенти са отличени и за своята гражданска позиция и съпричастност като доброволци в COVID- отделение към КОЦ-Бургас, след като едно от условията за получаване на семестриалната стипендия, освен много добър и отличен успех, е и участието в различни конкурси и доброволчески дейности.

И тази година най-много от студентите, които ще бъдат подпомогнати със стипендии, се обучават в Професионално направление "Медицина, обществено здраве и здравни грижи" на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и в Професионално направление "Информатика и компютърни науки" на Бургаски свободен университет.

Целта на общинската програма "Успешни студенти" е задържане на младите хора в града, повишаване на мотивацията им за учене и развитие, подпомагане реализацията им на пазара на труда и осигуряване на квалифицирани кадри за най-търсените специалности, коментират от Община Бургас.