„Този план е много по-щадящ природата спрямо предишно предлагани планове – силно ограничено е застрояването. Но ние трябва да търсим баланс между икономическото развитие на местните общности и опазването на околната страна, не може да има приоритет в едната или в другата посока. Трябва да бъде намерен балансът”, коментира в предаването „Лице в лице” министърът на околната среда и водите Нено Димов.

„Разрешенията (за строеж – б.ред.) ги дава общината – това, което ще се гледа в МОСВ е забавеният общ устройствен план в община Царево.

Едно от най важните неща е да има регламент – да е ясно какво може.

По процедурата – трябва да отразим всичко положително от общественото обсъждане, после да върнем на Министерството на регионалното развитие и благоустройството бележките, а после пак ще има 30-дневно обсъждане. Процедурата е тежка и дълга”, каза още той.

27 договора съм подписал с кметовете на общини, откакто съм министър – и около половината не са кметове на ГЕРБ или ОП. Много ясно се вижда, че не подбираме по партийна принадлежност, а по места, където се реализират проекти.

Обществените поръчки на Министерството на околната среда и водите са през много малката възможност на бюджета – сведени са до минимум. Големите поръчки са дадени на общините”, каза още министърът.