Попълването на регистрационните форми за кандидатстване започва от 15 май, но  всеки родител вече има възможност да се запознае с правилата за прием, етапите на регистрация, класирането на учениците, записването в училище и как може да бъде направена промяна на заявеното от тях желание.

В електронната система може да се влезе чрез сайта на общината, раздел "Образование", секция "Прием в първи клас" или на електронен адрес http://www.uburgas.org/. В нея са посочени сроковете, в които протича всеки един от етапите на кампанията.

Платформата съдържа подробна информация какъв брой места за първокласници има във всяко училище.

Страницата предоставя на родителите полезна информация за всички учебни заведения, насоки за попълване на електронните бланки при всяка една стъпка от кандидатстването за първи клас и отговори на най-често задаваните въпроси по време на кампанията за прием.