Същата фирма има разрешение да търси ценни метали в мините край созополското село Зидарово.

Компанията получи и зелена светлина да сондира и землището на село Богданово, община Средец. На последната сесия Общинският съвет на Средец разреши на фирмата да разшири с още 150 кв.м района, който ще изследва, съобщи БНР.

Въпросната фирма има разрешение от министъра на икономиката още от 2014 година да прави проучвания за метални полезни изкопаеми и подземни богатства в землищата на Вършило, Индже войвода, Крушевец, Варовник, Дебелт, Драчево и Росеново.

Площите, които се наемат в село Богданово от фирмата, са съвсем законни, тъй като това са площи от категория „изоставени ниви“. Те са съвсем малки и по тях се предвижда да се направят геологопроучвателни дейности. Искам да уточня, че става въпрос за едно съгласие, което е дало Общинският съвет на град Средец за временно ползване върху този имот“, поясни кметът на Средец Иван Жабов.

Той каза още става въпрос за временно ползване за срок от шест месеца, тъй като едното заявление за временно ползване, подадено от фирмата, изтича на 13 октомври 2018 година, а другото изтича един ден по-късно.

В рамките на тези шест месеца те трябва да извършват своите геологопроучвателни дейности и след като свършат да възстановят засегнатите площи в състояние, в което са били“, уточни Жабов.

Фирмата обаче не е заявила какви са й намеренията, след като приключат тези шест месеца, както и ако при проучването се натъкнат на т.нар. златна нишка, но община Средец няма да позволи да се повтори ситуацията в Трън.

Странджа планина за момента в България е една от най-чистите планини, така че ние сме заинтересовани да не се случи втори Трън. Ние сме наясно, че ако там излезе злато, след неговия добив какво остава от земята и в атмосферата. Аз мисля, че няма да се допусне това, но в крайна сметка те си имат издадено надлежно разрешение от министъра на икономиката във връзка с подземните богатства, така че след като изтече срокът от тези шест месеца, ще имаме ясни резултати“, коментира кметът на Средец.

Жабов добави още, че приветства инвестиционните намерения на фирмата, тъй като това би отворило нови работни места и предвид това, че безработицата в района не е ниска, това би било една добра възможност.