Това каза доц. д-р Геновева Михова, и.д. директор на Центъра за изследване на населението при БАН на научната конференция "Насърчаване на раждаемостта - многоликата практика на държавна намеса във възпроизводството на населението, българският и европейският опит", предаде БТА.
По думите й за в бъдеще се очаква у нас отказът от традиционното брачно семейство и възприемането на новите форми на съжителство да запазят сегашните си тенденции. Ще продължи и емиграцията на младите хора, макар и не в такива размери, както в началото на прехода, посочи Михова. Тя каза, че влошаването на основните демографски процеси у нас започва през 60-те години на 20-ти век, но след 1990 г. те се трансформират в демографска криза. При нея коефициентите за брачност и раждаемост рязко спадат, смъртността при възрастните бързо се покачва, а естественият прираст е с отрицателни стойности. От емиграцията страната ни губи и значителна част от човешкия си потенциал, като това са предимно млади хора в репродуктивна възраст, отбеляза Геновева Михова.
По думите й за ромската и за турската общност у нас продължава да е характерна по-високата раждаемост и по-високата смъртност. В тези общности е характерно също, че съвременните нагласи на част от младите хора се приближават до модерното виждане за желан брой деца, посочи Михова. Според нея при тези две общности е необходимо да се повиши общата образованост, тяхната трудова заетост и сексуална култура, като специално внимание трябва да се обърне на профилактиката на ранната брачност и раждаемост, както и на високата смъртност, особено при децата.
Заместник-председателят на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси при МС Мирослав Попов каза, че до 2050 г. населението у нас ще намалее с 3 милиона. Той уточни, че тези данни са от вчера и са от годишния доклад на ООН за населението в света. В него се посочва, че България е сред страните, в които се очаква сериозно намаляване на броя на населението в следващите 40 години, допълни Попов.
През март 2011 г. у нас ще има преброяване на населението, като предстои Националният статистически институт да внесе в Министерския съвет Закон за преброяването, каза председателят на НСИ Мариана Коцева. Тя отбеляза, че за първи път преброяването ще бъде по европейски регламент.