Общината постави електронното табло, което сочи колко е замърсен въздухът в столицата, пише в. “Стандарт“. Ако цифрите са много над нормата, движението може да се спре, съобщи шефът на общинската дирекция по екология Петър Трайков.
Таблото бе монтирано малко преди Коледа на ул. “Раковски“ близо до сградата на градската управа. То показва съдържанието на серен диоксид, азотен диоксид, въглероден двуокис и фини прахови частици. Това са най-големите замърсители на атмосферата, обясни шефът на Агенцията по околна среда Валери Серафимов. Агенцията събира данни от пунктовете за измерване, които са разположени на осем места в града, и ги препраща към таблото.
Серафимов уточни, че ако изследванията покажат голямо замърсяване, което застрашава здравето на хората, се подава сигнал към общината, областната управа и други ведомства. Властите пък можели да предприемат мерки адекватни на ситуацията. Още две табла ще се поставят в най-скоро време в града, като едното ще е до НДК.