Условия за участие в Темите на Дир.бг

1. Участието в дискусиите става по два начина:
- чрез публикуването на коментар към конкретна новина по темата, ако той е бил одобрен от модератора и избран от Наблюдателя на съответната тема;
- чрез публикуването на коментар към темата, който е бил одобрен.

2. В допълнение към горното, регистрираните потребители могат да добавят своя информация по темата
(текст, снимки, видео), която ще бъде публикувана след одобрение)

3. Потребителите имат право да предложат своя редакция на описанието на темата.

4. Всеки потребител може да предлага тема, но заглавието на темата, както и докога тя ще бъде поддържана, се определя от Дир.бг. Разработват се теми, които са събрали достатъчно гласове от други потребители.

5. За да използвате пълната функционалност на услугите, е необходимо да осъществите процедура по регистрация. С регистрацията създавате свой индивидуален профил. Вие се съгласявате да предоставите вярна и точна информация за себе си, съгласно изискванията на регистрационната форма. Не можете да използвате име на друго лице, доколкото това може да доведе до заблуда или объркване, име, което е защитено като търговска марка или като авторско право, както и име, което е оскърбително.

6. Дир.бг няма да показва лична информация за участниците в дискусите и не споделя такава информация с рекламодателите, с изключение на: вашето име, аватар и дискусиите, в които участвате.

7. Друга информация за участниците в дискусиите ще бъде показвана по тяхно желание.

8. Всеки регистриран потребител може да кандидатства за Наблюдател на темите, за които е дадена тази възможност.

9. Наблюдателят поддържа описанието на темата в сътрудничество с редакцията на Дир.бг и организира дискусията.

10. В случаите, когато Наблюдателят е автор на описанието, той предоставя неизключителни авторски права на Дир.бг.

11. В темите не се допускат коментари, които противоречат на правилата, утвърдени за Днес.дир.бг

12. Наблюдателят избира измежду одобрените коментари към новините тези, които ще се покажат в дискусията по темата, като се ръководи от тяхната информационна стойност и аргументираност.

13. Редакцията на Дир.бг си запазва ограничени (неизключителни) права върху част от съдържанието на темите, а именно описанието на темите и коментарите към тях . Всеки, който използва части от описанието, е длъжен да се позовава на Темите на Дир. Бг. Всеки, който използва текстове, включени в коментарите към темата, е длъжен да се позовава както на автора на коментара, така и на Дир.бг като място на провеждане на дискусията.

14. Редакцията на Дир.бг не преотстъпва авторски права върху новините, включени в темите, върху снимките и видеата, използвани в тях.

15. Потребителите, които предстовят на Дир.бг своя информация по темите, свои снимки или видео запазват своите авторски права.

16. Поставянето на линкове е свободно.

17. Дир. Бг има право да управлява, регулира, контролира и промени, както намери за добре съдържанието на интернет сайтовете.