Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ


За цивилизационната самота на Русия

Еднополюсен свят май наистина не бе изграден. Обаче много термини, използвани от руските политици, сами по себе си представляват спекулативни конструкции.