Препоръки на Комисията за защита от дискриминация и заявеното през юли намерение за пренаписване на учебниците по история, така че в тях да влезе и управлението на ГЕРБ, предизвикаха яростна дискусия през лятото. И в двата случая имаше много преувеличения.

Борисов в учебниците

Учениците от 9-ти, 10-ти и 11-ти клас от тази есен ще имат нови учебници по история и по география, които вече са одобрени от просветния министър Сергей Игнатов. Старите учебници по история са актуализирани, като е добавен периодът от 2001 до 2012 година. Така единадесетокласниците ще изучават ролята и мястото на Бойко Борисов и други съвременни политици.
За да бъдат променени и актуализирани целите учебните програми, Законът за предучилищното и училищното образование трябва да мине на второ четене в парламента. За това са необходими години, каза по-рано просветният министър Сергей Игнатов.

Ботев извън учебниците

Стар доклад на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), свързан с изследването "Стереотипи и предразсъдъци в учебници, учебни помагала и образователни програми и планове в подготвителното и основното образование", станал известен през август, предизвика разгорещени дискусии.
В доклада се критикува представянето на турците като поробители и насилници. Изследването съдържа редица спорни констатации и препоръки, като например , че "Левски бил закононарушител и османската полиция си вършела работата", а в "Една българка" (учебник по БЕЛ за 7 клас) турците са представени като свирепи, зли, убийци и тълпа, което водело до създаване на крайни стереотипи.
Наложи се министърът на образованието да свиква извънредни пресконференции, за да обясни, че Ботев и Левски няма да бъдат извадени от учебниците.

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ


За цивилизационната самота на Русия

Еднополюсен свят май наистина не бе изграден. Обаче много термини, използвани от руските политици, сами по себе си представляват спекулативни конструкции.