Може да отнемат правото на глас на Унгария в ЕС

Последно обновяване: 16:51 | 17 май 2017
Сн.: БТА
Критиките на Европарламента са насочени срещу влошаването на демокрацията по време на управлението на Орбан
Европарламента прие резолюция, според която положението с основите права в Унгария оправдава започване на процедура за налагане на санкции срещу страната. stat
Последните събития в Унгария, които доведоха до сериозно влошаване на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в страната, ще подложат на изпитание способността на ЕС да защити своите ценности, смятат евродепутатите. Те отново потвърдиха нуждата от предприемане на мерки за защита на основните ценности на ЕС, подкрепени в резолюцията от 25 октомври 2016 г.

В обобщение на дебата от миналото пленарно заседание, евродепутатите смятат, че настоящото положение в Унгария в областта на основните права оправдава започването на официална процедура, която да установи дали има явна опасност от сериозно нарушение на ценностите на ЕС от страна на държава членка.

Резолюцията призовава:
– за активиране на член 7, параграф 1 от Договора за ЕС. Евродепутатите възлагат на комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да изготви официална резолюция за пленарно гласуване;

– унгарското правителство да отмени законите, които затягат правилата за неправителствените организации и лицата, търсещи убежище, както и да постигне споразумение с официалните власти на САЩ, за да се позволи на Централноевропейския университет да остане в Будапеща като свободна институция;

– Европейската комисия да наблюдава стриктно как унгарското правителство разходва средствата от европейските фондове.

В обобщение на дебата от миналото пленарно заседание, евродепутатите смятат, че настоящото положение в Унгария в областта на основните права оправдава започването на официална процедура, която да установи дали има явна опасност от сериозно нарушение на ценностите на ЕС от страна на държава членка.

Резолюцията беше приета с 393 гласа „за“ срещу 221 „против“, с 64 „въздържал се“.

Член 7 от Договора за Европейския съюз предвижда механизъм за законово налагане на ценностите на Съюза. Съгласно член 7, параграф 1 Съветът може да установи, че съществува очевиден риск от тежко нарушение от страна на държава членка на ценностите на Съюза и да отправи конкретни препоръки към въпросната държава членка. Процедурата може да бъде задействана от една трета от държавите членки, Парламента или Комисията. Съветът трябва да приеме решение с мнозинство от четири пети от своите членове, след като получи одобрение от Парламента, което също изисква мнозинство от две трети от подадените гласове и абсолютно мнозинство от евродепутатите.

Следваща стъпка от процедурата е член 7, параграф 2, с която по предложение на една трета от държавите членки или на Комисията, може да се установи наличието на действително нарушение на ценностите на ЕС. Съветът трябва вземе решение с единодушие и да даде своето съгласие. Член 7, параграф 3 налага санкции като спиране на някои права, включително правото на глас на представителя на правителството на тази държава членка в Съвета.


На 10 април унгарският президент Виктор Орбан подписа закон, който постави нови изисквания за чуждестранните университети, но на практика е насочен срещу Централноевропейския университет, основан от родения в Унгария американски финансист Джордж Сорос.

На 7 март унгарският парламент прие закон, който предвижда мигрантите да бъдат разполагани в "транзитни зони" при границите със Сърбия и Хърватия, където ще бъдат задържани в очакване на окончателно решение по молбите им за убежище.


ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

За лишаването на Полша от право на глас в ЕС


Анджей Дуда
Президент на Полша
Франс Тимерманс
Зам.-председател на ЕК
74%
гласували: 107
26%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

Европейският парламент е единственият орган на ЕС, чиито членове биват пряко избирани, и една от най-големите демократични асамблеи в света. Неговите 751 членове представляват 500 милиона жители на ЕС. Те се избират веднъж на пет години от гласоподавателите в 28 държави-членки.


България през 4-ия мандат на Путин

Емоционално или прагматично ще се развиват отношенията между България и Русия?