Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

17 април 2017

В страната противниците на референдума протестират.


Калфин: Бизнесът има достатъчно много права

Бизнес и синдикати остро се сдърпаха за лансираната идея за опадане на надбавките за стаж. Според синдикатите това е отнемане на завоювани социални права.