Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

17 април 2017

В страната противниците на референдума протестират.


Проф. Дончо Градев: Само зли сили използват ксенофобията

Ксенофобията е зло, но по-голямо зло са онази политика и онази идеология, за които тя е оръжие, смята социалният психолог проф. д-р Дончо Градев*.