Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

8 февруари 2016

Министрите на вътрешните работи от 15 европейски страни, сред които България, постигнаха съгласие да държат Балканския маршрут за миграция затворен.


Невероятната история на един подценяван успех

Кръгъл рожден ден, а на гостите не им е до празнуване.