КРЪСТОСАН ОГЪН

За лишаването на Полша от право на глас в ЕС

Лидерите на ЕС лъжат, като твърдят, че промените в полската съдебна система застрашават върховенството на закона и демократичните принципи. Аз не разбирам решението на комисията да задейства процедура по член 7 от договора за ЕС. Това решение е чисто политическо и в него има много лицемерие. Промените във Върховния съд и във Висшия съдебен съвет, предвидени в законите, съответстват на конституцията и укрепват демокрацията в Полша.
- Анджей Дуда
Президент на Полша -
Комисията остава открита за разговор с полските власти, когато преценят за уместно. Предложението се налага заради постоянно неспазване от страна на Полша на правилата в ЕС, особено с приетите промени в законодателството, свързано с дейността на съдебната власт. В следващите три месеца ЕК може да оттегли предложението си, ако Варшава изпълни списък от мерки. Все още имаме надеждата, че можем да постигнем решение в интерес на поляците и на ЕС. - Франс Тимерманс
Зам.-председател на ЕК -

74%
гласували: 107
26%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

Европейският парламент е единственият орган на ЕС, чиито членове биват пряко избирани, и една от най-големите демократични асамблеи в света. Неговите 751 членове представляват 500 милиона жители на ЕС. Те се избират веднъж на пет години от гласоподавателите в 28 държави-членки.


Дупки и по АМ „Марица“, отново лунен пейзаж в страната

Защо ли вече не е изненада лунният пейзаж в страната след всеки паднал сняг?