КРЪСТОСАН ОГЪН

За 5-те сценария за бъдещето на Европа

Може би Европа е решила през XXI век да въведе някакъв модерен вид Апартейд на собствения си континент.
- Петър Курумбашев
евродепутат
-
Илюстрация на "синдрома на плачливата периферия". Приятели, събудете се. Предстои ви председателство на Съвета на ЕС. - Ерик Льобедел
посланик на Франция в България -

78%
гласували: 277
22%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

Европейският парламент е единственият орган на ЕС, чиито членове биват пряко избирани, и една от най-големите демократични асамблеи в света. Неговите 751 членове представляват 500 милиона жители на ЕС. Те се избират веднъж на пет години от гласоподавателите в 28 държави-членки.


Омраза, лъжи, манипулации: интернет като проклятие

Едно от най-революционните технически достижения на човечеството е и проклятие: интернет дава почти неконтролируемо поле за изява на хора, пълни с омраза и гняв