Костов: Парите лесно ще изтекат от България

Българското правителство се държи некомпетентно и безотговорно към предизвикателствата, свързани със световната финансова криза.
12:52  |  7 октомври 2008
Зарежда се...


Активизира се Източният маршрут на мигрантите

Миграционната криза в Европа продължава, независимо от намаляването на миграционните потоци от Северна Африка, Близкия Изток и Азия през 2017 г.