Инфлацията за 2017 г. е по-висока от лихва в банка

Според паричната статистика на БНБ, кредитирането бележи годишен ръст от 3.3% към края на декември 2017 година.
15:15  |  1 февруари 2018
Зарежда се...


Активизира се Източният маршрут на мигрантите

Миграционната криза в Европа продължава, независимо от намаляването на миграционните потоци от Северна Африка, Близкия Изток и Азия през 2017 г.