ДЗИ-Животозастраховане придобива ОББ ”МетЛайф”

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление за намерението на „ДЗИ-Животозастраховане“ да придобие „ОББ-МетЛайф" Животозастраховане.
09:45  |  23 януари 2018
Зарежда се...


”Святата” република на Радев

Президентът Радев продължава да бомбардира публиката с думи, които тя иска да чуе.