Британска компания пусна застраховка по GPS-данни

Британската компания Revolut направи нещата при сключването на пътническа застраховка при пътуване зад граница много лесни.
15:08  |  18 януари 2018
Зарежда се...


Форум за иновации събра хиляди хора, жадни за нови идеи

Четвъртото издание на форума за иновации Innovation Explorer събра хиляди хора, жадни за нови идеи.