Президентът: Силата на армията се измерва със силата на духа

Историята е показала, че силата на една армия не се измерва в количеството и качеството на оръжието, а със силата на духа и традициите, заяви Румен Радев.
19:19  |  12 септември 2017
Зарежда се...


Адвокат: Отвеждане на пътни нарушители в РПУ е незаконно

Извеждането на нарушители от трафика и отвеждането им в РПУ ще е произвол и полицейщина, ако не бъде ясно разписано в закон. Сега няма такава разпоредба.