Второ голямо слънчево изригване за два дни

Второ през тази седмица мощно сълнчево изригване беше регистрирано от учените в четвъртък, 7 септември, само един ден след последното.
10:52  |  8 септември 2017
Зарежда се...


Адвокат: Отвеждане на пътни нарушители в РПУ е незаконно

Извеждането на нарушители от трафика и отвеждането им в РПУ ще е произвол и полицейщина, ако не бъде ясно разписано в закон. Сега няма такава разпоредба.