Катаджиите само с 10 лева в джоба - и то на монети

Да бъде забранено на катаджиите да носят повече от десет лева в себе си и то на монети.
11:59  |  6 февруари 2008
Зарежда се...


Активизира се Източният маршрут на мигрантите

Миграционната криза в Европа продължава, независимо от намаляването на миграционните потоци от Северна Африка, Близкия Изток и Азия през 2017 г.