Експерт: Изоставена е цялата система за закрила на детето

Близо 2000 бебета се изоставят годишно в България. Случаите с изоставени на деца могат да намалеят, ако имаме по-развита социална система, смята Георги Богданов
10:08  |  21 август 2017
Зарежда се...


Адвокат: Отвеждане на пътни нарушители в РПУ е незаконно

Извеждането на нарушители от трафика и отвеждането им в РПУ ще е произвол и полицейщина, ако не бъде ясно разписано в закон. Сега няма такава разпоредба.