”Групама” получи лиценз за нов клас застраховка

stat
15:07  |  25 януари 2018 | / Автор Красимир Тодоров /  
Комисията за финансов надзор издаде лиценз на ”Групама” за нов клас застраховки Комисията за финансов надзор издаде лиценз на ”Групама” за нов клас застраховки

На своето последно заседание, Комисията за финансов надзор обсъди и издаде лиценз на “Групама Застраховане“ ЕАД.
Лицензът е за нов клас застраховка за всички рискове по т. 2 от Приложение № 1, Раздел II, буква „А“ от Кодекса за застраховането.

Той се отнася до дейност в сферата "Заболяване". Лицензът включва фиксирани парични суми; обезщетения и съчетание между двете.

КФН реши още да заличи застрахователния брокер „Стоеви консулт” EООД от регистъра на застрахователните брокери.
Последно в Застраховане


Обединени патриоти все повече играят соло

Макар формално да са все още заедно, сякаш нищо вече не събира Обединените патриоти (ОП).