Мини ”Марица-Изток” ЕАД застрахова имуществото си

stat
13:47  |  13 февруари 2018 | / Автор Красимир Тодоров /  
”Марица-Изток” ЕАД застрахова имуществото си ”Марица-Изток” ЕАД застрахова имуществото си
Сн.: Bulphoto

Мини "Марица-Изток" ЕАД-Раднево сключи договор за застраховане на имуществото си.
Това показва справка за сключени договори по смисъла на Закона за обществените поръчки.

Застраховане на имуществото е разпределено в 4 обособени позиции.

Обособена позиция №1 - Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-1“;

Обособена позиция №2 - Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-север“;

Обособена позиция №3 – Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-3“;

Обособена позиция №4 - Застраховка на имуществото на Управление.

Начинът на изпълнение е чрез издаване на застърахователни полици. Общата сума на договора е над 1.2 милиона лева.
Последно в Застраховане


Активизира се Източният маршрут на мигрантите

Миграционната криза в Европа продължава, независимо от намаляването на миграционните потоци от Северна Африка, Близкия Изток и Азия през 2017 г.