Сивата икономика расте. 245 млн. лв. са загубите от укрити осигуровки

stat
14:45  |  20 ноември 2013 | Бизнес / Автор Георги Брандийски /  
Общите загуби от укрити социални и здравни осигуровки в размер на 245,6 млн. лв., изчислиха експертите Общите загуби от укрити социални и здравни осигуровки в размер на 245,6 млн. лв., изчислиха експертите
Сн.: БГНЕС

Делът на сивата икономика се увеличава през 2013 г., продължава практиката на укриване на обороти и неплащане на мита и акцизи, показва проучване на Центъра за изследване на демокрацията, цитирано от БТА.
През 2013 г. се повишават стойностите на индексите на скритата икономика при бизнеса и на недекларираната икономическа активност на населението, съобщи Руслан Стефанов - директор "Икономическа програма" в центъра.

Индексите се проследяват от 2002 г. и тогава се наблюдават най-високите стойности на скритата икономика, докато през 2013 г. стойностите се доближават до тези през 2009 г. и 2005 година.

Според изчисления на ЦИД за 2013 г. са регистрирани общи загуби от укрити социални и здравни осигуровки в размер на 245,6 млн. лева. Това се случва поради деклариране на по-нисък от реалния доход или недеклариране на доход изобщо.

През 2011-2012 г. е имало напредък по отношение на дела на скритата икономика заради силно популяризираните наказателни мерки в областта на събираемостта на приходите, но през тази година напредъкът е прекъснат, отчитат анализаторите.

Мартин Цанов от ЦИД съобщи, че до 2009 г. е имало тенденция на нарастване на данъчните приходи, а след тази година тенденцията е по-слаба, като през септември 2011 г. данъчните приходи са нараствали с 11,02% годишно, през септември 2012 г. - със 7,89%, а през септември 2013 г. нарастването им е под 1%.

По данни на ЕК за 2011 г. загубата за българския бюджет от неплащане на ДДС е 1,2 млрд. лева.

От ЦИД отчетоха още тревожни данни за пазара на труда - безработицата през тази година достига 12,9%, като се запазва и дори увеличава делът на трайно безработните и на младежката безработица.

Регистрираната дефлация от 0,7 процента през август тази година показва, че икономическата криза продължава и дава отрицателен ефект върху данъчните приходи.

Анализаторите препоръчаха повишаване на електронните услуги, предоставяни от администрацията, както и електронното администриране на процедурите за обществени поръчки.
Последно в Бизнес


Какви са очакванията от предстоящата среща Турция -ЕС?

Ротационният председател на ЕС - българският премиер Бойко Борисов, ще бъде домакин на среща на 26 март в българския черноморски пристанищен град Варна.